Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Dietetyk Radosław Bernat z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kiełczowska 135/16, 51-315 Wrocław, numer NIP 6581833353

 2. Dietetyk Radosław Bernat przetwarza twoje dane osobowe w związku z wyrażeniem przez Ciebie stosownej zgody na przetwarzanie danych osobowych (dokonanej po przez maila/formularz kontaktowy/wywiad żywieniowy/osobiście w formie pisemnej).

  Ponadto, Dietetyk Radosław Bernat przetwarza twoje dane osobowe na podstawie usprawiedliwionych interesów - art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dotyczy to w szczególności przetwarzania danych osobowych w celach przygotowania i przesłania zamówionych usług, konsultacji dieteycznych, informowania o umówionej wizycie lub jej odwołaniu.

  Natomiast w zakresie danych osobowe o stanie zdrowia (tzw. szczególna kategoria danych osobowych) Dietetyk Radosław Bernat przetwarza te dane osobowe na podstawie wyraźnej zgody celem indywidualnego przygotowania jadłospisu oraz udzielenia dokładnej i indywidualnej konsultacji.

 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest:

  • świadczenie dla Ciebie usług opisanych w Regulaminie,
  • umożliwienie zarezerwowania i zmienienia terminu wizyty
  • zadawanie pytań drogą elektroniczną oraz telefoniczną
  • wysyłanie newslettera

  Podanie danych osobowych jest warunkiem świadczenia usług dietetycznychw tym układania jadłospisów oraz konsultacji dietetycznych oraz wysyłania ich drogą elektroniczną. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Dietetykowi Radosławowi Bernatowi świadczenie usług.

  Zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych o stanie zdrowia jest niezbędna do dokładnego ułożenia jadłospisu i konsultacji dietetycznych uwzlędniających dane jednostki chorobowe i dolegliwości Brak zgody uniemożliwi zrealizowanie tych usług.

 4. Dietetyk Radosław Bernat może przekazać twoje dane osobowe (tj. Imię i nazwisko, nr telefonu, adres mailowy):

  • portalowi ZnanyLekarz celem zapisania na wizytę oraz powidomień o wizytach
  • recepcjonistkom w przychodniach których przymuje Dietetyk Radosław Bernat celem przekazania jadłospisu lub poinformowania o zmianach terminów wizyt

  Dietetyk Radosław Bernat może również przekazywać dane osobowe nastepującym kategoriom odbiorców:

  • firmie księgowej ,
  • kancelari prawnej,
  • firmy świadczące usługi informatyczne, w tym obsługujące serwery, z których korzysta Dietetyk Radosław Bernat

  Dietetyk Radosław Bernat przekazuje również podmiotom zewnętrznym zanonimizowane ciasteczka (cookies) i inne zanonimizowane dane o użytkownikach serwisu www.4slim.pl. Dane te nie pozwalają na odszyfrowanie aktywności konkretnego użytkownika w serwisie, jak również nie pozwalają na jego identyfikację, ale pozwalają określić dane geograficzne, statystyczne i demograficzne użytkowników. Przekazywanie tych danych ma na celu usprawnienie serwisu oraz dostosowanie do potrzeb użytkowników.

 5. Możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych o stanie zdrowia. Wycofać zgodę można w każdym momencie. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych o stanie zdrowia można wycofać poprzez przesłany link w mailu do specjalnej zakładki w serwisie lub drogą elektroniczną lub osobistą po kontakcie z dietetykiem Radosławem Bernatem . Dietetyk Radosław Bernat informuje, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Dietetyk Radosław Bernat dokonał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 6. Dietetyk Radosław Bernat może wykorzystywać Twoje dane osobowe we własnych celach marketingowych, do wysłania newslettera.

 7. Dietetyk Radosław Bernat na podstawie zanonimizowanych danych dostarczonych przez użytkowników serwisu (pliki cookies, dane o wykorzystywanym urządzeniu itp.) może dokonywać profilowania, tj. dostosowywać zawartość serwisu do preferencji użytkowników. Podstawą prawną tego działania jest uzasadniony interes Dietetyka Radosława Bernata (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dokonując analizy ochrony praw i wolności uznałem, że takie działanie nie ma istotnego wpływu na prywatność użytkowników. Działania te pozwalają nam na lepsze świadczenie usług i dostosowanie serwisu do potrzeb użytkowników. Działania te odzwierciedlają więc oczekiwania użytkowników.

  Dietetyk Radosław Bernat będzie przechowywał twoje dane osobowe przez okres 10 lat. Po zakończeniu tego okresu twoje dane osobowe zostaną usunięte.

 8. Masz prawo do:

  1. Prawo do sprzeciwu - art. 21 RODO.

  2. W dowolnym momencie możesz wnieść sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Dietetyk Radosław Bernat przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub w przypadku profilowania lub marketingu bezpośredniego.

   Rezygnacja (wypisanie się) z otrzymywania informacji handlowych, będzie oznaczała sprzeciw w stosunku do przetwarzania danych osobowych. Jeżeli wniesienie sprzeciwu będzie odpowiadało prawu, w takim przypadku Dietetyk Radosław Bernat nie będzie przetwarzał już danych osobowych w tym celu.


  3. Prawo dostępu do danych - art. 15 RODO.

  4. Masz prawo do uzyskania od Dietetyk Radosław Bernat potwierdzenia, czy Dietetyk Radosław Bernat przetwarza twoje dane osobowe. Żeby przekazać potwierdzenie właściwej osobie i nie naruszyć tym samym praw innych osób, Dietetyk Radosław Bernat może prosić o przekazanie dodatkowych informacji w celu potwierdzenia tożsamości.

   Wykonując to prawo możesz:

   • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
   • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza EOG. Ponadto, każdy użytkownik może uzyskać kopię danych osobowych jakie są przetwarzane przez Dietetyka Radosława Bernata.

  5. Prawo do poprawiania danych osobowych - art. 16 RODO.

  6. Masz prawo w dowolnym momencie poprawić swoje dane osobowe, jeżeli dane osobowe przetwarzane przez Dietetyka Radosława Bernata są nieprawidłowe. Masz również prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia dotyczących tych danych.

  7. Prawo do bycia zapomnianym - art. 17 RODO.

  8. Masz prawo do żądania usunięcia części lub całości swoich danych osobowych. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku:

   • cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych,
   • dane osobowe stały się zbędne dla celów w jakich Dietetyk Radosław Bernat przetwarzał te dane osobowe,
   • wniesiony został sprzeciw zgodny z art. 21 RODO, a Dietetyk Radosław Bernat nie dysponuje inną podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych,
   • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
   • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.

   Pomimo wykonania prawa do bycia zapomnianym Dietetyk Radosław Bernat może w dalszym ciągu przetwarzać wszystkie lub część danych osobowych z uwagi m.in. z uwagi na obronę lub dochodzenie ewentualnych roszczeń.

  9. Prawo do ograniczenia przetwarzania - art. 18 RODO.

  10. Zgodnie z art. 18 ROO, masz prawo do ograniczenia przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych. Prawo to oznacza, że masz prawo zażądać, aby twoje dane osobowe nie były przetwarzane do czasu rozpatrzenia żądania.

   Prawo to można wykonać w następujących sytuacjach:

   • gdy użytkownik kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych
   • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych użytkownik zażądał ograniczenia ich wykorzystania;
   • gdy dane osobowe użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   • gdy użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy ochrona interesów, praw i wolności użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Dietetyk Radosław Bernat , przetwarzając dane osobowe użytkownika.

  11. Prawo do przenoszenia danych - art. 20 RODO.

  12. Zgodnie z art. 20 RODO, masz prawo do przenoszenia dotyczących Ciebie danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych oznacza, że masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym formacie dane osobowe, które dostarczył Dietetyk Radosław Bernat . Dane te można przesłać dowolnemu podmiotowi. Można również wnioskować, żeby Dietetyk Radosław Bernat przesłał te dane osobowe innemu, wskazanemu przez Ciebie administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.

  13. Prawo do wniesienia skargi

  14. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 9. Dietetyk Radosław Bernat dokłada starań, aby przetwarzane dane osobowe były bezpieczne. W tym celu stosowane są rozwiązania techniczne i organizacyjne, które mają za zadanie zabezpieczenie danych osobowych. Tymi środkami są w szczególności:

  • używanie certyfikowanych i bezpeicznych połączeń SSL,
  • używanie haseł i innych zabezpieczeń dostępu,
  • regularne testowanie infrastruktury informatycznej pod kątem bezpieczeństwa,
  • kontrolowanie dostępu do danych,
  • metody anonimizowania.

 10. Kontakt w sprawie danych jest możliwy:

  • przez formularz kontaktowy, email radekbernat@4slim.pl, telefonicznie 504428093
  • korespondencyjnie na adres siedziby firmy Dietetyk Radosław Bernat, ul. Kiełczowska 135/16, 51-315 Wrocław
  • osobiście w miejscach przyjmowania Dietetyka Radosława Bernata

 

Regulamin znajduje się w serwisie www.4slim.pl w zakładce "Cennik i inne", pod tym linkiem https://www.4slim.pl/cennik.html lub jest do wglądu w siedzibie firmie lub podczas spotkania z dietetykiem Radosławem Bernatem.
Opinie o mnie  |  Zamów dietę